Kontaktinformasjon:

E-post: personvernombud@rost.kommune.no

Personvernombudets viktigste oppgaver:

  • Samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter
  • Sikre at det blir utarbeidet protokoller for alle behandlingene
  • Kontrollere at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverket
  • Informere, gi råd og anbefalinger
  • Gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og opplæring av medarbeidere
  • Gi råd- og bidra ved vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
  • Samarbeide med- og fungere som et kontaktpunkt for Datatilsynet ved eventuelle spørsmål.
  • Prioritert innsats der personvernrisikoen er høyest
  • Bidra ved håndtering av avvik og innsyn

Les mer om personvernombudets oppgaver hos Datatilsynet: Personvernombud