Løsningen har tre hovedfunksjoner:

  1. Hjem - Ny postliste med gode søkemuligheter. Det er mulig å søke i postlisten ved å skrive inn tittel, saksbehandler, saksnummer eller avsender/mottaker i søkefeltet.  Postlisten publiseres med 5 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring. Dokumentene ligger på Røst kommunes hjemmeside i 3 måneder.
  2. Organisasjonskart - Du kan se postlisten til hver enkelt enhet ved å klikke deg nedover i organisasjonskartet til Røst kommune.
  3. Utvalg - Her finner du politiske styrer, råd og utvalg, samt møtekalender med sakspapirer de politiske møtene. Her finner du også navnene på medlemmene i utvalgene.

Link til innsynsløsningen ligger på kommunens hjemmeside under: Selvbetjening >> Offentlig postjournal >> Røst kommunes postliste

Spørsmål om postlisten kan rettes til Offentlig servicekontor (OSK): Tlf. 76 05 05 00, postkasse@rost.kommune.no