Grunnarbeidene for kunstgressbanene startet høsten 2016. Arbeidene hadde en pause i vinter og startet opp igjen i april. Grunnarbeidene og legging av kunstgress vil sluttføres i løpet juni. Oppføring av flomlysanlegg vil pågå en stund ut over sommeren, men vil være i drift på sensommeren.

For å realisere prosjektet har kommunen inngått kontrakt med tre forskjellige entreprenører:

Grunnarbeid: Saltdal rør og entreprenør AS

Kunstgress: Unisport AS

Lysanlegg: Hovdan AS

Vi håper at anlegget kan skape god aktivitet for hele befolkningen.