Spørretimen ledes av og spørsmålene besvares til vanlig av ordføreren. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker, saker som etter loven skal behandles for stengte dører eller spørsmål som gjelder enkeltvedtak i saker som står til behandling i møtet, kan ikke tas opp. 

Spørsmål til spørretimen må sendes inn skriftlig minimum fire virkedager før møtet. Spørsmålsstiller må selv lese opp spørsmålet i møtet. Ved behandlingen av spørsmål kan spørsmålsstiller og ordføreren, eller den som eventuelt svarer på vegne av ordføreren, få ordet for å stille spørsmålet og gi svaret.

Taletiden begrenses til fem minutter. De nevnte kan for øvrig få ordet en gang til hver i inntil ett minutt, for å kommentere svaret/stille tilleggsspørsmål og besvare dette. Ingen andre kan gis ordet ved behandling av spørsmål.

Kommunestyret kan lage utfyllende retningslinjer for spørretimen.

  • Ved innsending av spørsmål må navn, telefonnummer og e-post oppgis. Spørsmål sendes inn til politisk sekretariat på e-post postkasse@rost.kommune.no