Oppdatering på bakgrunn av de nye nasjonale innstrammingene  av karantenereglene som trådte i kraft midnatt natt til onsdag 28. oktober.

  • Vi ber om at dere eventuelt tar kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for testing. Røst kommune kan tilby testing i legekontorets ordinære åpningstid.
  • Testingen koster 500kr i tillegg vil laboratoriet sende faktura for analysen.
  • Vedlagte skjema må fylles ut fullstendig før testingen gjennomføres.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)