Hva er trafikksikker kommune og hva betyr dette for oss?

Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk. Kriteriene denne ordningen tar utgangspunkt i lover og forskrifter kommunen er pålagt å følge, og bidrar til en systematisering av dette trafikksikkerhetsarbeidet.

Ifølge Trygg Trafikk er trafikksikker kommune et kvalitetsstempel som viser at kommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner og planer for sitt trafikksikkerhetsarbeid. Som trafikksikker kommune har kommunene et spesielt ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for innbyggere, besøkende og næringsdrivende i kommunen.

Å bli godkjent som trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke kan skje ulykker i kommunen vår, men det viser at vi jobber systematisk for at det ikke skal skje.

Hvilke kriterier må oppfylles for å bli godkjent?

For å bli godkjent som trafikksikker kommune stiller Trygg Trafikk en rekke krav til dokumentasjon og rutiner som skal være på plass. Det stilles blant annet krav til rutiner for hvordan barnehagene og skolene ferdes på tur, dokumentasjon på hvordan det jobber med trafikkopplæring og hvordan man samarbeider med foreldrene til barna.

Les mer om trafikksikker kommune hos Trygg Trafikk 

 

Stabsleder Kristian Stråmyr fungerer som koordinator mellom Røst kommune og Trygg Trafikk.

Hvordan være en god rollemodell i trafikken?

Vi er alle rollemodeller ovenfor andre; for kollegaer, barn, venner og bekjente. Gode eksempel på dette er:

  • Rygg når du parkerer bilen
  • Bruk refleks
  • Bruk bilbelte også som passasjer i bil
  • Bruk hjelm når du sykler
  • Ikke bruk mobiltelefon når du kjører bil - det oppfordres til bruk av bilmodus på mobiltelefonen 

Støtteressurser