På klubben har vi biljardbord, bordtennis, air hockey, musikkanlegg, storskjerm og kiosk. Vi er tilsluttet Ungdom og Fritid - Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

Åpningstider i uke 34 og 35:

Onsdager: 1. - 4. klasse fra kl. 16.30 – 18.30

                    5 .– 10. klasse fra kl. 18.30 – 20.30

Fredager: 7. klasse - 10 klasse fra kl. 17.00 – 21.00

Oppdateringer legges ut på facebookgruppen til klubben.

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Regler:

• Ingen syke skal møte på klubben

• Unngå håndhilsning og klemming

• God hånd- og hostehygiene er viktig

• Begrens sambruk av utstyr