Jodtabletter er hovedsakelig beregnet for barn under 18 år, gravide og ammende, for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Tablettene skal kun tas dersom det skjer en atomhendelse og etter anbefaling fra  myndighetene.

Det finnes mer informasjon om jodtabletter på nettsidene til dsa.no og helsenorge.no

Personer over 40 år tar opp så lite jod i skjoldbruskkjertelen at det ikke er nødvendig med jodtabletter ved atomhendelser. Råd om å ta jodtabletter vil bli gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (dsa.no) sammen med et råd om å oppholde seg innendørs. Det er derfor anbefalt å ha tablettene lagret hjemme.

På Røst vil tablettene deles ut gjennom skole og barnehage dersom det skulle bli aktuelt. Det er også mulig å hente tabletter på legekontoret.

Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek (Jodix tabletter 130mg)

Da det ikke er apotek på Røst, har kommunen bestemt å dele ut gratis tabletter til alle familier og personer i aktuell målgruppe. Tablettene kan hentes i åpningstiden ved legekontoret sammen med informasjon om bruk og dosering.

Kommunen har i tillegg et lager av jodtabletter. Dersom det blir aktuelt vil jodtabletter kunne bli delt ut gjennom skole og barnehage.

Jod er ett av punktene på lista over ting alle bør ha i egenberedskapslageret sitt, mer om dett finnes på nettsiden sikkerhverdag.no

Dette må du vite om jodtabletter (informasjon fra helsedirektoratet)

  • Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas. Tablettene beskytter barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
  • Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.
  • Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge, én på 130 mg ("Jodix") som selges reseptfritt på apotek, og en på 65 mg («Kaliumjodid Recip») som distribueres til norske kommuner for bruk blant annet hos skoleelever. Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip. For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedleggene.
  • Tablettene skal i utgangspunktet bare tas én gang etter en atomhendelse, men i spesielle situasjoner med vedvarende eksponering for radioaktivt jod kan det bli gitt råd fra myndighetene om en ny dosering etter et døgn for personer som ikke er spedbarn, gravide eller ammende.
  • En vanlig familie har ikke behov for mer enn én 10-pakning med tabletter kjøpt på apotek. Tablettene bør lagres uten at barn får tak i dem. De beskytter bare mot radioaktivt jod, ikke mot andre radioaktive stoffer.
  • Personer over 40 år tar opp så lite jod i skjoldbruskkjertelen at det ikke er nødvendig med jodtabletter ved atomhendelser.
  • Kosttilskudd inneholder bare små mengder jod, mens tabletter til beredskap ved atomhendelser inneholder opptil 900 ganger mer jod. Det er derfor ingen grunn til å kjøpe kosttilskudd for dette formålet. Det vil ikke ha ønsket effekt.