Røst kommunestyre skal oppnevne meddommere for perioden 2025-2028. De skal oppnevne meddommere til Salten og Lofoten tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Salten jordskifterett og skjønnsmedlemmer.

Her kan du lese mer om hva det vil si å være meddommer.

HVORDAN BLIR JEG MEDDOMMER?

Du melder interesse gjennom å svare på dette skjemaet

Fristen for å svare på skjemaet er 31. mars 2024.