Frist for å komme med innspill og forslag til endringer til budsjettet og økonomiplan, settes til 10.desember kl. 12:00. Disse må være skriftlige.

Alle innspill vil bli forelagt kommunestyret før endelig behandling 11.12.18.

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Røst kommune er lagt ut til ettersyn her på kommunens hjemmeside Joker avd. Røst, Røst helsesenter v/omsorgsstua, Røst folkebibliotek og Røst kommune v/OSK