Retten til å fremme et innbyggerforslag fremgår av kommuneloven § 12-1. Ordningen gir innbyggerne i Røst rett til å fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. 

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har
- samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
- samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden.

Et forslag som er fremmet etter reglene ovenfor og som blir nedstemt i kommunestyret, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Innbyggerforslag kan enten leveres elektronisk eller på papir.

  • Elektronisk: Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. Det er viktig å huske på at underskrivernes adresser må framkomme for å kunne bekrefte at alle som har signert er innbygger i Røst. Når du har samlet nok underskrifter kan forslaget sendes elektronisk fra minsak.no til kommunen.
  • På papir: Bruk malen i menyen til høyre for å samle inn underskrifter. Når du har samlet nok underskrifter sender du forslaget sammen med underskriftlister til Røst kommune, politisk sekretariat, Røstlandveien 37, 8064 Røst. Alternativt kan listene sendes inn via eDialog.