English: Health services on Røst and covid-19 information

Lietuvių kalba: Covid-19 informacija 2022 žiemos sezonui Røst

 

Oppdaterte statusmeldinger fra Røst kommune.

Kommunen legger ut oppdateringer to ganger per uke. Røst kommune har ingen egne lokale koronabestemmelser. Vi anbefaler at både innbyggere og tilreisende følger gjeldende nasjonale anbefalinger og regler. Disse finnes på helsenorge.no

Testing på Røst

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer bør teste seg for covid-19. Kommunen deler ut gratis selvtester. Teststasjonen er åpen på hverdager.

Til deg som tester positivt på selvtest

Isoler deg fra andre. Varsle nærkontakter. Meld fra til legekontoret. Ring legevakt ved alvorlig sykdom. 

Koronavaksinering

Alle som oppholer seg på Røst kan få gratis vaksine mot covid-19. Foresatte som ønsker vaksine til sine barn kan ta kontakt.