Status 23.04.2021

Regjeringen startet på første trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg ble det gjort noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år.

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Voksne kan nå drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Det er kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.

Røst kommune følger de nasjonale smittevernreglene. Vi har ingen lokale forskrifter som omfatter egne regler kun for Røst. 

Spesielle lokale konsekvenser

 • Rådhuset er fortsatt stengt for uanmeldte besøk. Kommunen er i gang med en sakte tilbakegang til en normalsituasjon, og flere ansatte kan nå være på rådhuset samtidig. Besøkende må ta kontakt med saksbehandlere telefonisk eller på e-post, eller via sentralbordet på tlf. 76 05 05 00, e-post postkasse@rost.kommune.no, for å avtale besøk.
 • Svømmehallen er åpen for barn og unge under 20 år. Merk at folkebadet gjør unntak for aldersgrensen for voksne som følger barn i første pulje.
 • Røst skole og barnehage er på gult nivå (som tidligere). Mer informasjon om dette finnes på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

 

Status 24.03.2021

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

De nye nasjonale tiltakene

Klikk her for å lese om de nye nasjonale tiltakene på regjeringen.no

Eksempler på nye tiltak er:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.

Spesielle lokale konsekvenser

 • Dørene på rådhuset stenges inntil videre. De fleste ansatte på rådhuset jobber hjemmefra. Publikum kan ta kontakt med saksbehandlere telefonisk og på e-post eller via sentralbordet tlf. 76 05 05 00, postkasse@rost.kommune.no.

 • Treningssenteret holder åpent kun for medlemmer som bor i kommunen. Personer som har vært andre steder må vente i 10 dager før de kan bruke treningssenteret.
 • Svømmehallen er åpen for barn og unge under 20 år. Merk at folkebadet gjør unntak for aldersgrensen for voksne som følger barn i første pulje.
 • Røst skole og barnehage er på gult nivå (som tidligere). Mer informasjon om dette finnes på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge? (udir.no)

Den kommunale kriseledelsen slutter seg statsforvalterens oppfordring om at regjeringens anbefalinger bør tolkes som påbud.

Den nasjonale anbefalingen er at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes. De som tross dette velger å reise mellom kommuner skal følge tiltakene i den kommunen hvor disse er strengest. Dette betyr at personer fra Bodø og Salten eller andre områder med strengere regionale/lokale tiltak må tenke seg ekstra nøye om før de reiser til Røst. På Røst må man fortsette å følge reglene som gjelder i kommunen man kommer reisende fra.

Status 12.03.2021:

Strenge regionale smitteverntiltak i Bodø og Salten får konsekvenser også for Røst.

Koronautbruddet i Bodø er vanskelig å kontrollere og har spredd seg. Fredag ettermiddag innførte regjeringen regionale tiltak i Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Røst kommune er ikke omfattet av de regionale tiltakene, men kriseledelsen følger situasjonen nøye. Kommunen har foreløpig ikke vedtatt lokale påbud, men lokale aktører er likevel enige om følgende:

 • Treningssenteret i Querinihallen er kun åpent for beboere på Røst. Studenter og elever som går på skole i Bodø skal ikke benytte treningssenteret.
 • Querinihallen er stengt for organisert aktivitet for voksne over 20 år
 • Svømmehallen holdes fremdeles stengt for voksne over 20 år

Kriseledelsen er enig i fredagens innstendige oppfordring fra Statsforvalteren i Nordland: Alle bør ta tiltakene alvorlig og holde seg i nærheten av heimhusan i størst mulig grad. Dette er ikke tiden for unødvendige reiser mellom kommunene.

Det er viktig å merke seg at de som likevel velger å reise mellom kommuner skal følge tiltakene i den kommunen hvor disse er strengest. Dette betyr at personer fra Bodø og Salten eller andre områder med mye smitte bør tenke seg ekstra nøye om før de reiser til Røst. På Røst må man fortsette å følge reglene som gjelder i kommunen man kommer reisende fra.

Kommunelegen oppfordrer igjen til å bestille en covid-test ved symptomer eller mistanke om smitte. Testing er gratis for alle som oppholder seg i kommunen. De som har vært et sted med mye smitte kan ta en test når de kommer til Røst.

Status 03.03.2021:

Oppfordringer fra Røst kommune: Følg råd og regler som gjelder der du er. Test deg ved symptomer og etter opphold på steder med pågående utbrudd.

Kommunen minner igjen om de nasjonale anbefalinger og regler for smittevern: Alle bør begrense sosial kontakt og redusere antall nærkontakter i hverdagen.  Oversikt over nasjonale tiltak - regjeringen.no  Husk spesielt at personer i smittekarantene ikke kan ta offentlig transport som ferge eller fly.  Reiser - Helsedirektoratet

Røstværinger som oppholder seg i andre kommuner må følge med på reglene som gjelder der de er, blant annet har Bodø kommune innført en egen lokal forskrift. Bodø kommune - Forside (bodo.kommune.no)

Testing for covid-19 er et gratis tilbud til alle som oppholder seg på Røst. Det aller viktigste er at personer med symptomer tester seg, selv ved helt lette forkjølelsessymptomer sier kommuneoverlege Kjell-Arne Helgebostad. Det er mulig å teste seg hver dag, kontakt legekontoret eller legevakta for å avtale tidspunkt.  Legekontoret - Røst kommune (rost.kommune.no)

Siden det er et pågående utbrudd i Bodø-regionen anbefaler kommunen at personer som har oppholdt seg i dette området tar en koronatest når de kommer til Røst.

Status 26.02.2021:

I flere kommuner omkring oss er det pågående utbrudd av koronaviruset. Kommunen minner om de nasjonale rådene hvor det blant annet står at alle bør unngå unødvendige reiser i inn- og utland. Personer i smittekarantene skal ikke bruke offentlig transport som ferge eller fly.

Kommunen vil oppfordre alle Røstværinger som oppholder seg i andre kommuner om å følge med på informasjon gitt fra kommunen de oppholder seg i.

Advarer om vaksinesvindel

I Norge fordeles vaksiner av kommunene etter prioritering bestemt av Regjeringen, det er ikke mulig  å betale seg fram i vaksinekøen. NSM advarer mot vaksinesvindel - Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Røst kommune vil bruke enten telefon eller SMS for å gi beskjeder om vaksiner.  Når kommunen sender ut SMS-varsler vil avsender være «RostKommune». Innbyggerne kan også få meldinger via helsenorge.no eller ReMin smittesporing.

Status 12.02.2021:

 • Røst er en kommune uten smittespredning per i dag, allikevel følger kommunen Regjeringens anbefalinger, og oppfordrer innbyggere og næringsliv om å gjøre det samme. Nasjonale anbefalinger kan leses på Regjeringens temaside for korona.
 • Kriseledelsen vil oppfordre alle Røstværinger som oppholder seg i Bodø om å følge med på informasjon gitt fra Bodø kommune (se Bodø kommunes temaside om korona).
 • Kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset finnes på egen temaside hos helsenorge.no. Det er viktig at den enkelte setter seg inn i dette, særlig hva gjelder testing, karantene og isolasjon. For eksempel skal de som er i karantene ikke ta ferge, fly eller annen offentlig transport. Se artikkelen om karantene og isolasjon ved koronavirus for mer informasjon.

Aktiviteter i regi av Røst kommune:

Generelle smittevernråd ved besøk i sykehjem

Ved ankomst til sykehjemmet

 • Personer som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må en følge smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk»
 • Sykehjemet skal fremdeles holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

Under besøk i sykehjemmet

 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker. Unntak:
 • Full vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. Nær kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • Besøk kan skje i fellesarealer, men hvis det blir vanskelig å overholde gjeldende råd om avstand, bør besøket skje på beboerens rom.
 • Antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), bør rengjøres eller desinfiseres flere ganger daglig.

Råd om testing

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at nærkontakter testes inn i og ut av karantene.

 • Så snart man defineres som nærkontakt. 

 • Tidligst 7 døgn etter siste eksponering. Når man får negativt svar kan karantenen avsluttes.

Det aller viktigste er at personer med symptomer tester seg. Legekontoret - Røst kommune (rost.kommune.no)

Les FHIs nye råd om mer omfattende testing av personer som kan ha vært eksponert for smitte.