Oppdateringer legges ut på facebookgruppen til ungdomsklubben.

Uke 23, 24, og 25:

Onsdager: 1. - 4. klasse fra kl. 16.30 – 18.00

                    5 .– 7. klasse fra kl. 18.00 – 19.30

                    8. – 10. klasse fra kl. 19.30 – 20.30

Fredager: 7.-10. klasse fra kl. 17.00 – 21.00

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.