Information in English

Here you can find information in English about the coronavirus disease, general advice to the public, information about home quarantine and isolation.

Korona-testing på Røst

Informasjon om koronatesting i Røst kommune.

Koronavaksine

Oppdatert informasjon om vaksinering på Røst.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksinasjonsprogrammet.

Lokale korona-bestemmelser

Vi har ingen særskilte lokale smittvernvedtak i Røst kommune, men det er viktig at vi alle sammen følger de nasjonale bestemmelsene og anbefalingene. Dersom det blir et behov for lokale bestemmelser, vedtak og/eller forskrifter i forbindelse med covid-19 kommer dette her.