Testing på Røst

Alle som oppholder seg på Røst kan teste seg for covid-19.

Koronavaksinering

Vaksinasjonen foregår på omsorgsstua.  

Ingen lokale koronabestemmelser

Røst kommune har ikke fattet egne lokale smittvernvedtak. Vi anbefaler at både innbyggere og tilreisende følger gjeldende nasjonale anbefalinger og regler. Disse finnes på helsenorge.no

Kommunen følger situasjonen nasjonalt og i regionen nøye og gjør fortløpende vurderinger. Les oppdaterte statusmeldinger fra kommunen her.

 

Information in english