Information in English

Here you can find information in English about covid-19, quarantine and isolation.

Røst has a health centre, where testing is avaliable free of charge.

Oppdatering fra kommunen

Den kommunale kriseledelsen følger situasjonen nasjonalt og i regionen nøye og gjør fortløpende vurderinger. Les oppdaterte statusmeldinger fra kommunen her.

Korona-testing på Røst

Informasjon om koronatesting i Røst kommune.

Koronavaksine

Oppdatert informasjon om vaksinering på Røst.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksinasjonsprogrammet.

Ingen lokale koronabestemmelser

Røst kommune har ikke fattet egne lokale smittvernvedtak, men anbefaler at både innbyggere og tilreisende følger gjeldende nasjonale anbefalinger og regler.

Dersom det blir behov for lokale smitteverntiltak, vedtak eller forskrifter blir det lagt ut på denne siden.