Den som mener at en selv eller andre uriktig er innført eller utelatt fra kommunens manntall kan kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret.

Se mer informasjon om valget på Røst kommunes temaside for stortingsvalget 2021, eller på www.valg.no