Avtalegiro logoAvtaleGiro er tilpasset deg som ønsker automatisk betaling av regningene dine. Med denne løsningen besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dager før forfall, og kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften. Du kan inngå AvtaleGiro-avtale i nettbanken med KID-nummer fra fakturaen som referanse, men det er for øvrig ikke en forutsetning med nettbank for å kunne ha AvtaleGiro. Merk at en AvtaleGiro-avtale vil bare omfatte det tjenesteområdet som er nevnt øverst til høyre på fakturaen, for eksempel kommunale avgifter/eiendomsskatt. Hvis du senere ønsker AvtaleGiro på andre tjenesteområder må det inngås egne avtaler for disse.

eFaktura logoeFaktura er for deg som har nettbank og ønsker å betale regningene selv. Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett i nettbanken. Du kan selv endre forfallsdato og beløp før du godkjenner betalingen. Inngå avtale i nettbanken, eFaktura-referansen finner du på fakturaen. En eFaktura-avtale vil omfatte alle fremtidige fakturaer fra Røst kommune uansett tjenesteområde.

Du kan også kombinere AvtaleGiro og eFaktura. Da vil belastningen bli utført automatisk på forfallsdato med AvtaleGiro, og eFaktura med spesifikasjon av fakturaen vil fungere som varsel for betalingen. Du vil motta varsel per e-post når eFakturaen er tilgjengelig i din nettbank. For kombinasjonen må du inngå både AvtaleGiro- og eFaktura-avtale.

Vi minner om at du selv må inngå disse avtalene i nettbanken eller med banken på annen måte, vi kan ikke tegne avtale på dine vegne. Hvis du trenger bistand til dette må du derfor ta kontakt med din bank.

Vårt kontonummer for innbetaling av fakturaer er 4750.42.07567, uavhengig av hvordan fakturaen er sendt ut. Betalinger til denne kontoen må inneholde et gyldig KID-nummer fra fakturaen.
 

 

 

eFaktura og avtalegiro i kombinasjon
Det er også mulighet for å kombinere disse to tjenestene. Her lar du banken betale regningen for deg, men i tillegg vil du motta faktura direkte i nettbanken.