Tidligstemming foregår ved Offentlig servicekontor (OSK) ved Røst rådhus. Ta kontakt med OSK for avtale tlf. 76 05 05 00, postkasse@rost.kommune.no

Husk å ta med legitimasjon og eventuelt valgkort hvis du har mottatt dette. De fleste får valgkortet elektronisk i år.

Se mer informasjon om valget på Røst kommunes temaside for Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023, eller på www.valg.no