Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?

  • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som vil ha fylt 18 år inne utgangen av valgåret, og som er blitt folkeregisterført bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært folkeregisterført som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen.

Står du i manntallet?

For å stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet.
Manntallet vil være tilgjengelig ved rådhuset tidligst 10. juli.

Dersom du har spørsmål, kontakt: telefon 76 05 05 00.

Er det noe galt ved oppføringen i manntallet, må du sende brev til valgstyret og be om at feilen rettes opp:

Valgstyret for Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Forhåndsstemming fra 10. august 

Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme på Røst rådhus, hverdager kl. 09.00 – 14.30. Fredag 8. september utvides åpningstiden til kl. 18.00. Det vil også gis anledning til å avgi forhåndsstemmer på Røst helsesenter. Søknad om ambulerende forhåndsstemming skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på torsdagen før valgdagen.

Tidligstemming

Dersom du ikke har mulighet til verken å avlegge stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene, kan du kontakte servicekontoret for å avtale tid for å avlegge tidligstemme.

Gyldig legitimasjon

Du må legitimere deg når du skal avgi stemme. Gyldig legitimasjon kan være:

  • Pass - utgått pass aksepteres også.
  • Førerkort - inkludert digitalt førerkort i app.
  • Bankkort med bilde.
  • Nasjonalt ID-kort.

Valglokale på valgdagene

  • Søndag 10. september kl. 17.00 – kl. 20.00 ved Røst rådhus.
  • Mandag 11. september kl. 11.00 – kl. 18.00 ved Røst rådhus.

Municipal and county council elections 2023

Information about the election in english (external web page)

Grupper som stiller til valg (valglister)

Følgende grupper, i alfabetisk rekkefølge, stiller til valg:

Fylkestingsvalget 2023

Se godkjente valglister til fylkestingsvalget i Nordland 2023.