Nyhetsarkiv

  • Vi søker "øymusikant".

    Av Elisabeth Mikalsen,
    Kårøya

    Røst kommune styrker kultursatsingen gjennom å opprette en helt ny og spennende 2-årig prosjektstilling i 50 % som øymusikant.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)