Nyhetsarkiv

  • Eiendomsskatt 2020

    Av Kay Meløysund,
    Eiendomsskattelistene for 2020 ligger nå ute til offentlig gjennomsyn.

    Eiendomsskatt for 2020 er nå skrevet ut, og skattelister med skattepliktige og fritatte eiendommer legges dermed ut til offentlig ettersyn.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)