Nyhetsarkiv

 • Bufdir: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

  Av Kristian Stråmyr,
  Bilde ved Bill Fairs på Unsplash

  Aktører på Røst kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningen "tilskudd til inkludering av barn og unge". Søknader sendes direkte til Bufdir via søknadsportalen.

 • Kjøremønster for Røst oppvekstsenter

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Røst oppvekstsenter

  Det nye oppvekstsenteret åpner 17. oktober 2022. De første dagene vil tilførselsvegen og parkeringsplassen være stengt på grunn av asfaltering. Når asfalteringen er utført og asfalten er kjøresterk vil området bli åpnet for trafikk. Da ønsker vi at dette kjøremønsteret følges.

 • Kulturmidler for Røst kommune

  Av ,
  Kultur

  Frist for å sende inn søknad om kulturmidler er satt til søndag 30. oktober. Midlene tildeles av Røst formannskap på førstkommende ordinære møte etter søknadsfristen.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117