Røst kommune har en egnen renovasjonsordning for private husstander. Det samles inn jevnlig avfall fra abonnentene etter egen tømmefrekvens - oversikten finner man i Røst kommunes renovasjonskalender, som ligger i rubrikken dokumenter til høyre på nettsiden.
Avfallsdunkene skal settes frem til kjørbar vei på de aktuelle tømmedagene.

Hver husstand har tre avfallsdunker med restavfall, mat/våtorganisk avfall og papp/papir.
I tillegg kan hver husstand levere inntil 1000 kg farlig avfall til miljøstasjonen. (F.eks. maling, vinduer, batterier mm.) Dette er inkludert i renovasjonsavgiften. 

Ønsker man å sette ut mer restavfall enn hva som går i avfallsboksen kan man sette ut ekstra sekk som er merket med et eget klistremerke. Klistremerket kan kjøpes på servicetorget på rådhuset, og koster kr 150 pr ekstra sekk.