Røst kommune har en egnen renovasjonsordning for private husstander. Det samles inn jevnlig avfall fra abonnentene etter egen tømmefrekvens - oversikten finner man i Røst kommunes renovasjonskalender, som ligger i rubrikken dokumenter til høyre på nettsiden.
Avfallsdunkene skal settes frem til kjørbar vei på de aktuelle tømmedagene.

Hver husstand har tre avfallsdunker med restavfall, mat/våtorganisk avfall og papp/papir. Fra 01.01.2023 er det også innført plastsortering. Alle abonnenter har fått utdelt egne plastsekker som skal settes ut sammen med matavfallet hver 4. uke, se kalender. For mer info om dette se Innføring av plastsortering - Røst kommune (rost.kommune.no)


I tillegg kan hver husstand levere inntil 1000 kg farlig avfall til miljøstasjonen. (F.eks. maling, vinduer, batterier mm.) Dette er inkludert i renovasjonsavgiften. 

Ønsker man å sette ut mer restavfall enn hva som går i avfallsboksen kan man sette ut ekstra sekk som er merket med et eget klistremerke. Klistremerket kan kjøpes på servicetorget på rådhuset, og koster kr 150 pr ekstra sekk.