Nyhetsarkiv

 • OPPDATERT MANNTALL

  Av Annfrid Nilsen,
  Valg 2019

  Nå kan du sjekke om du er registrert i manntallet i Røst kommune . Listen ligger i OSK . Er du ikke registrert ,men mener at du skulle vært der - ta kontakt med valgansvarlig Vigdis Jensen på økonomiavdelingen eller ta kontakt med henne på, tlf 760 50 508.

 • Ingen avvik for vannverket

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Vannverk

  Mattilsynet hadde den 20. juni 2019 tilsyn ved Røst vannverk og det ble ikke avdekket avvik fra drikkevannsforskriften.

 • Godkjente valglister til kommunevalget 2019

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Logo valg

  Jfr.valgloven § 6-7 ligger nå godkjente lister ute til gjennomsyn her på kommunens hjemmeside og på rådhuset. Valgloven § 6-8 fastsetter adgang til å klage innen 7 dager etter offentliggjøring, for dem som mener valgstyret må omgjøre et vedtak. Departementet er klagemyndighet, dersom valgstyret ikke tar klagen til følge.

 • Bli en gründer på Røst? Har du nytte av å delta på et etablererkurs?

  Av Hilde Grimstad,

  Start Opp Salten har gjennomført etablereropplæringer og kurssamlinger i mange år. Tilbakemeldingene fra deltakere er gode. Røst kommune har vært i kontakt med Start Opp Salten og deltar nå i samarbeidet. Det betyr at deltakere fra Røst kan få melde seg på kurs! Fristen er 2. oktober for kurset som går i høst, men du kan søke allerede nå.

Siste 6 måneder

Arkiv

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117