Møteplan for kommunestyret og formannskapet vedtas hvert halvår og legges så ut her. Møteinnkallinger og protokoller legges ut så snart de er produsert.