Administrasjonsutvalget:

Faste medlemmer:                                                        Varamedlemmer:

Elisabeth K. Mikalsen, Ordfører - RSL                           Sara-Emilie G. Nystad - RSL    

Harjeet Kaur Jassal - RSL                                                 Jørund Rene G. Johansen - RSL

Steinar Hansen – RSL                                                      Heidrun H. Rasmussen - RSL

Kine Elisabeth Jensen - RSL                                            Arnhild Adolfsen - RSL

Jan Arve Åsland  - SE                                                        Heidi Evjen - SE