Representanter for perioden 2019-2023

Faste medlemmer:                                     Varamedlemmer:

Åse Ann Karlsen  (politisk valgt)                             Harjeet Kaur Jassal (politisk valgt)

Mona R. Hansen  (politisk valgt)                             Ivar Karoliussen (politisk valgt)

Stig Rånes                                                                  Eva Jakobsen

Nils Kristian Ellingsen                                              Henny Jacobsen

Tordis Gundersen                                                    Valter Nilsen