Representanter for perioden 2023 - 2027.

Faste medlemmer:                                     Varamedlemmer:

Åse Ann Karlsen  (politisk valgt)                             Harjeet Kaur Jassal (politisk valgt)

Mona R. Hansen  (politisk valgt)                             Heidi Evjen (politisk valgt)

Stig Rånes                                                                   Eva Jakobsen

Tove Andreassen                                                       Henny Jacobsen

Elin Pedersen                                                             Valter Nilsen