Representanter for perioden 2019-2023

Faste medlemmer:                                     Varamedlemmer:

Åse Ann Karlsen  (politisk valgt)                             Harjeet Kaur Jassal (politisk valgt)

Mona R. Hansen  (politisk valgt)                             Ivar Karoliussen (politisk valgt)