Røst ungdomsråd, RUR

Medlemmer                                                                                     

Linnea Nilsen (leder)                                        

Ian Ekrem Åsland (nestleder)

Leander Mørch Nilsen                         

Alyssa Magnussen                               

Matheo Storåker                                  

Hannah Torsteinsen

Varamedlemmer

1. Sebastian Nordhus

2. Christer Hansen