• Gunn Hansen, leder (Sentrumslista)
  • Geir-Børre Johansen, nestleder (Røst Samarbeidsliste)   
  • Åse Ann Karlsen, medlem (Røst Samarbeidsliste)                               
  • Trond Skog, medlem (Røst Samarbeidsliste)                                          
  • Brynjar Åsland (Sentrumslista)                                   

Varamedlemmer - Røst Samarbeidsliste:

  • Stig Rånes
  • Endre Einvoll
  • Alf Jensen

Varamedlemmer - Sentrumslista:

  • Roy Ekrem
     

Berit P. Pedersen, seniorrådgiver K-Sekreteriatet IKS, mobil: 91 36 09 38

Kontrollutvalgets møter i 2022:

Møteplan for 2023 :

Møteplan for 2024: