Kontrollutvalg for Røst kommune

 

Faste medlemmer:                                             Varamedlemmer:

Mette Buschmann - leder                                                 Anne Cecillie Pedersen - RSL

Åse Ann Karlsen - RSL                                                        Endre Einvoll - RSL

Kari - Anne Nilsen - nestleder - LSRF                               Kent - Erik Fagervik - SE

Terry Torsteinsen - LSRF                                                    Sverre Adolfsen - LSRF

Thomas Johnsen - SE                                                          Ivar Karoliussen – SE