• Røst kommunestyre 2019-2023

    Kontaktinformasjon for Røst kommunestyre

    Kontaktinformasjon for faste representanter og vara til Røst kommunestyre som består av fra Røst Samarbeidsliste, Røst Sentrumsliste og Røst Senterparti, Rødt og partipolitisk uavhengige fiskere.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117