Håndskrevne manuskripter:

Querinis avga en beretning til senatet i Venezia etter forliset på Røst. En håndskrevet versjon av denne er bevart i Biblioteca Apostolica Vaticana i Roma.

Nicolo de Michiele og og Christofalo Fioravante var en del av mannskapet på Querinis skip og dikterte sin versjon av historien til skriveren Antonio di Chorado. Det finnes flere håndskrevne versjoner av mannskapets beretning, blant annet i biblioteker i Mantova og Firenze. En av de eldste versjonene finnes i Biblioteca Nazionale Marciana i Venezia. I Nasjonalbiblioteket i Oslo finnes en håndskrevet versjon av mannskapets beretning som ble kjøpt på en auksjon i København 1921.

Trykte versjoner:

Midt på 1500-tallet samlet geografen Gio Battista Ramusio en rekke reiseskildringer, deriblant beretningen om Querinis reise og skipbrudd i 1432 og fikk utgitt boka Navigationi e viaggi.

På 1600-tallet ble Ramusios tekst oversatt til tysk. I 1763 publiserte Gerhard Schøning en oversettelse til norsk i Det Trondhjemske Selskabs Skrifter, denne finnes i dag blant annet i Gunneriusbiblioteket i Trondheim.

Schønings tekst ble publisert flere ganger i løpet av 1800-tallet, på 1880-tallet fattet flere norske historikere interesse for beretningene og Amund Sommerfeldt gjorde en ny oversettelse til norsk som  som ble publisert i Amund Hellelands verk Norges land og folk i 1908.

Fortellingen om forliset kan leses på norsk i blant annet I paradisets første krets (1991) og Querinis reise. Historier om en historie (2004)  begge av Helge A. Wold.

Universitetsbibliotekets årbok fra 1895 lister opp en rekke ulike versjoner av Querinis beretning.