Fredag 3. august 2012 hadde operaforestillingen «Querini» av Henning Sommerro og Ragnar Olsen urpremiere på Røst. Forestillingen fikk svært gode kritikker i nasjonal og internasjonal presse, og Ragnar Olsen vant i 2013 Edvardprisen for beste tekst til musikk for librettoen.

Forestillingen ble også satt opp i 2014 og skal ha nypremiére under Querinifest i august 2018.

En mindre konsertversjon har blitt vist flere ganger under Querinidagene på Røst og blant annet på de internasjonale Hansadagene i Bergen i 2016.

Røst kommune hadde ansvaret for premieren i 2012. I dag forvaltes Querinioperaen av selskapet Querini A/S.

Querinioperaens venneforening ble etablert i desember 2015.

Mer informasjon finnes på www.querini.no