Historien om Pietro Querini har dannet utgangspunktet for flere romaner:

 • Skip uten ror (1950) av Kåre Fasting
 • Landkjenning på Røst (1989) av Leif B Lillegaard
 • Italienerinnen (1997)  av Espen Håvardsholm
 • Les naufragés de Röst (2007) av Benjamin Guérif
 • Alla larga da Venezia (2008) av Giliberto Franco og Piovan Giuliano.
 • 1432 Il veneziano che scoprì il baccalà (2008) av Paolo Cossi og Paolo Francis Querini (tegneserie)

Flere sakprosabøker omhandler Querinis forlis

 • I paradisets første krets (1991) av Helge A. Wold
 • Querinis reise, historier om en historie (2003) av Helge a Wold
 • Il naufragio della Querina. Veneziani nel circolo polare artico (2007) av Paolo Nelli og Claire Judde de Larivière 

En rekke forfattere har beskrevet Røst i sine bøker:

 • Per Fugelli
 • Lars Saabye Christensen
 • Regine Normann
 • Carl Schøyen
 • Terje Stigen
 • Carl Dons

Kunst:

Mange norske kunstnere har skapt motiver fra Røst, som Theodor Kittelsen, Kaare Espolin Johnson, Jens Holmboe, Karl Erik og Eva Harr

I Italia har Franco Fortunato har laget en serie med malerier om Querinis forlis.

Som en del av skulpturlandskap Nordland laget Luciano Fabro “il Nido”  som står på Vedøya i Røst kommune.