Historien om Pietro Querini har dannet utgangspunktet for flere romaner:

 • Skip uten ror (1950) av Kåre Fasting
 • Landkjenning på Røst (1989) av Leif B Lillegaard
 • Italienerinnen (1997)  av Espen Håvardsholm
 • Les naufragés de Röst (2007) av Benjamin Guérif
 • Alla larga da Venezia (2008) av Giliberto Franco og Piovan Giuliano.
 • 1432 Il veneziano che scoprì il baccalà (2008) av Paolo Cossi og Paolo Francis Querini (tegneserie)

Flere sakprosabøker omhandler Querinis forlis

 • I paradisets første krets (1991) av Helge A. Wold
 • Querinis reise, historier om en historie (2003) av Helge a Wold
 • Il naufragio della Querina. Veneziani nel circolo polare artico (2007) av Paolo Nelli og Claire Judde de Larivière 

En rekke forfattere har beskrevet Røst i sine bøker:

 • Per Fugelli
 • Lars Saabye Christensen
 • Regine Normann
 • Carl Schøyen
 • Terje Stigen
 • Carl Dons

Kunst:

Mange norske billedkunstnere har skapt motiver fra Røst, blant annet Theodor Kittelsen, Kaare Espolin Johnson, Jens Holmboe, Karl Erik og Eva Harr

I Italia har Franco Fortunato har laget en serie med malerier om Querinis forlis, "La Storia della Querina."

Som en del av prosjektet skulpturlandskap Nordland laget Luciano Fabro “il Nido”  som står på Vedøya i Røst kommune.