Klagenemnd

Faste medlemmer:                                          Varamedlemmer:

Herlandas Matuza, leder - RSL                              Alf Johansen - RSL  

Terry Torsteinsen – LSRF                                      Kent Storåker - LSRF 

Jan Arve Åsland – SL                                             Terje Henriksen - SL