Røst og kommunene i Lofoten har i lang tid levd av fiskeri. På Røst er fiskeri fortsatt en av hovednæringene, men antallet lokale fiskere og fiskerbåter har gått ned de siste årene. Imidlertid er fiskeryrket igjen blitt ettertraktet og flere unge i regionen ser en fremtid innen næringen. Når en ung fisker investerer for å kunne drive helårlig fiske og bidrar til at landet kvantum fra Røstflåten kan økes, vil dette også gagne landindustrien og samfunnet.

Som ordfører i en fiskeriavhengig kommune som Røst – er det svært gledelig å se at stadig flere unge ønsker å satse innenfor fiskerinæringen og at flere vil bli fiskere på egen båt. På Røst har fiskeriene i all tid vært bærende for hele øya,  og vi er derfor helt prisgitt at det kommer nye aktive fiskere til  i næringa lokalt - forteller ordføreren i Røst kommune, Elisabeth Kristin Mikalsen 

 

Bakklund Kystfiske drives av Bjørnar Bakklund. Bjørnar er en mann på 33 år som er født og oppvokst i Bodø. Bjørnar og familien flyttet ut til Røst for å prøve seg på øylivet. Bjørnar er utdannet kokk og vinkelner og har jobbet siden han var 15 år i restaurantbransjen og startet og drev på et tidspunkt egen restaurant (Restaurant Nyt) og trivdes godt med det å drive egen virksomhet.

Etter å ha fått nok av å kun jobbe kveld og helg gikk han ut av restaurantprosjektet og skulle slå seg til ro, men etter å ha jobbet et par år for andre begynte rastlausheten å bli for stor og søken etter å på ny være egen sjef har resultert i et forsøk på å realisere en tanke han har hatt noen år, å bli fisker på egen båt.
 

Ordfører gratulerer Bjørnar med nytt fartøy

Bjørnar har det siste året fått være med et par fiskere ut på havet og fått innblikk i hva fiskeyrket går ut på. Dette har bare ytterligere trigget hans motivasjon og han har jobbet mens han ventet med å egne line for en fiskebåt for å lære mer om faget.

Nå har han tatt hjem "Vestfisk" som er et tidligere Røst-fartøy for å oppfylle drømmen om å bli fisker på eget fartøy!

At en ny tilflyttet røstværing vil etablere seg som fisker i kommunen og gå til førstegangsinnkjøp av fiskefartøy, er utelukkende positivt. Røst trenger både styrking av hjemmeflåten og flere unge inn i næringa.

 

Ordfører i Røst kommune

Videre forteller vår ordfører at Røst kommune har gjennom Retningslinjer for næringsfondet, Strategisk næringsplan lagt vekt på viktigheten av legge til rette for og støtte opp under nyrekruttering til fiskeryrket.

Det var derfor et enstemmig vedtak i Formannskapet om å støtte Bjørnar sitt prosjekt med både tilskudd og lån. Vi ønsker Bjørnar og «Vestfisk» alt godt og «skitt fiske»!

Nå er Bjørnar klar til å starte sitt yrkesliv som fisker på eget fiskefartøy.

Røst kommune ønsker Bjørnar masse lykke til.