• Kommunal kompensasjonsordning del 6 ny utlysning

    Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

    Kommunene har fått tilført nye midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen del 6 (vår forrige utlysning var del 4) og Røst har nå kr. 283.000 til fordeling. På grunn av få søkere er det satt en ny søknadsfrist 14. mars. 

  • Kommunal kompensasjonsordning del 4

    Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

    Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Røst kommune har nå kr. 555.000 til fordeling. Søknadsfrist 22. november.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)