Uansett om idéen er stor eller liten, i en tidlig fase eller nøye tenkt igjennom kan du få hjelp og veiledning av næringssjefen. Kanskje trenger du hjelp med å sette opp budsjett og forretningsplan, kike på tomt eller se på muligheter til lån, tilskudd eller andre virkemiddel som finns å søke for å kunne gjennomføre din idé.

Røst kommune ønsker å arbeide for å få flere gründere, etablerere og nyetableringer på Røst. Røst kommune har et eget Gründerfond for deg som er mellom 18 til 35 år som ønsker å starte egen virksomhet. Du finner rettningslinjene for Gründerfondet under dokumenter på denne siden. Søknad sendes inn via regionalforvaltning. 

.

 

 

Har du en ide du vil drøfte? 

Ta kontakt med næringssjefen

i Røst kommune.