Uansett om idéen er stor eller liten, i en tidlig fase eller nøye tenkt igjennom kan du få hjelp og veiledning av næringssjefen. Kanskje trenger du hjelp med å sette opp budsjett og forretningsplan, kike på tomt eller se på muligheter til lån, tilskudd eller andre virkemiddel som finns å søke for å kunne gjennomføre din idé.

Røst kommune ønsker å arbeide for å få flere gründere, etablerere og nyetableringer på Røst. Røst kommune har et eget Gründerfond for deg som er mellom 18 til 35 år som ønsker å starte egen virksomhet. Du finner informasjon om Gründerfondet under "Støtteformer" i meny linjen. 


Har du en god idé og lyst til å leve av den eller er du gründer i tidlig fase?

Røst kommune tilbyr i samarbeid med "Start opp salten" muligheten for at du som har lyst til å starte egen bedrift på Røst kan få hjelp til startfasen gjennom et faglig godt etablererprogram.  

START OPP SALTEN etablererprogram gir deg som vil starte egen bedrift viktig etablerekompetanse som vil bedre dine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet. Du får tett oppfølging av prosessveilederne fra Entreprenerdy og utviklet et sosialt og faglig nettverk med andre gründere og veiledere i kommunene.

Du kan lese mer om etablererprogrammet her.

Hovedutvalg for næring vedtok den 14.04.2021 følgende:

”Søkere med registrert foretak og/eller bostedsadresse på Røst kan etter søknad få dekket 50% av de totale kostnadene for gjennomføring av etablereropplæringen til «Start Opp Salten». Søker får dekt deltakeravgift samt delvis dekning av kostnader til reise og opphold, begrenset oppad til 10.000 kr. Deltakere som faller utenfor aldersbegrensningen som Gründerfondets vedtekter §3 setter, kan gis tilsvarende finansiering fra Røst kommunes næringsfond. Tilskuddet utbetales ved fremleggelse av kursbevis og rapport.”

 

.

 

Har du en ide du vil drøfte? Ønsker du å delta på "Start opp salten"? 

Ta kontakt med næringssjefen

i Røst kommune.

regine.berglund@rost.kommune.no