Hva har blitt endret?

 • Behovsprøvingen fjernes. Det skal ikke lenger være noe tak på hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke. Det betyr at alle som oppfyller et sett med objektive vilkår vil få tildelt løyve.
 • Drosjene trenger ikke lenger å være tilknyttet en drosjesentral. Det åpner opp for at det utvikles nye måter å formidle drosjetjenester på.
 • Det blir færre krav til løyvehaver, men flere krav til sjåføren. På den måten sikrer vi at det faktisk er den som kjører som har den nødvendige kompetansen.
 • Når du har fått tildelt løyve og oppfyller vilkårene kan du kjøre når du vil og i hele norge

I denne artikkelen finner du alt du trenger for å komme i gang med kjøringen.

Steg 1 - Søk om kjøreseddel

For å søke må du oppfylle følgende krav:

 • Bestå teorieksamen og oppkjøring . Les mer om dette kravet på Statens vegvesens nettsted ved å klikke her
 • Du må være mellom 20 og 74 år, og ha gyldig førerkort i minst 2 år sammenhengende
 • Politiet sjekker at du har tilfredsstillende vandel.
 • Hvis du ikke er norsk statsborger, må du normalt ha bodd i Norge i fire år. Denne regelen gjelder ikke borgere i EØS-land.
 • Du må få legeattest fra en lege. Legeattesten må ikke være mer enn tre måneder gammel.

Anbefalte trinn:

 • Fullfør teorieksamen og førerprøve (1090 NOK)
 • Be om en helseattest hos legen din (fra 350 NOK)
 • Send en fullstendig søknad til ditt lokale politistasjon (se lenke nedenfor). Husk at det kan ta opptil 3 uker før søknaden din blir behandlet. Politiet vil gjennomføre en bakgrunnssjekk som en del av søknaden din.

Tid: omtrent 1-3 uker
Kostnad for lisensiering: 1440 NOK

SØK HER

submit a question

Steg 2 - Søk om drosjeløyve

For å søke må du oppfylle følgende krav:

 • Et etablert selskap i Norge: Du må ha en forretningsadresse registrert i Norge.
 • Økonomi: Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne. Det betyr at du må oppgi attest for skatt og merverdiavgift («skatteattest»), og bekreftelse fra Konkursregisteret, for foretaket ditt.
 • Du må ha god vandel. Det betyr at du må ha en politiattest både for foretaket ditt og for innehaver/daglig leder.

Anbefalte trinn:

 • Registrer virksomheten din hos Altinn ved å klikke her
 • Skaff et skatteattest fra Skatteetaten ved å klikke her
 • Skaff attest fra konkursregisteret i Brønnøysund ved å klikke her
 • Skaff en politiattest ved å klikke her.
 • Søk om løyve ho Nordland Fylkeskommune ved å klikke her

Tid: Aventer bekreftelse
Kostnad for lisensiering: 3400 NOK

ID

Steg 3 - Registrer ditt kjøretøy

For at et kjøretøy skal kunne brukes som taxi, må det oppfylle følgende krav:

 • Registrert i motorvognregisteret på Statens vegvesen.
 • Må være forsikret for kommersiell (taxi) bruk.
 • Kjøretøy må merkes med løyvenummer. Dette må være på begge sider av kjøretøyet (utenfor) ved sidedørene og må ha en kontrastfarge på kjøretøyet. Minimum størrelse 100 mm.
 • Kjøretøyet må være utstyrt med et taksameter (Du finner en oversikt over noen godkjente taksametere under dokumenter i denne artikkelen). Du kan søke i næringsfondet for delvis dekning av investeringen.
 • Løyvenummer og kjøreseddel må være synlig fra passasjersetet.
 • Må gjennomgå en årlig EU-kontroll.

Steg 4 - Nå ut til kundene 

Da du ikke lengre trenger å være knyttet til en drosjesentral og det er ingen begrensninger på hvor mange drosjeløyver som kan bli tildelt kan det være hensiktsmessig å vurdere kjøp av en tjeneste eller medlemskap i en digital plattform som formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og sjåfører. Dette for å kunne lett være tilgjengelig og synlig for lokalbefolkningen og turister på Røst. 

Et eksempel på en slik plattform er Uber Technologies Inc. som er et internasjonalt transportnettverksselskap. Selskapet utvikler, markedsfører og drifter mobilappen Uber som formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og Uber-tilknyttede sjåfører som benytter sine egne biler i transporten. Uber er en kjent plattform over hele verden og tilreisende turister kan sansynligvis være kjent med systemet. Uber tar 25% av omsetningen for å bruke deres plattform. 

Det er ikke noe krav om at man må være tilknyttet en digital plattform, de som kjører drosje står fritt til å velge hvilken kanal de ønsker å være tilgjengelig på for eksempel på telefon.

Det finnes og vil komme flere aktører som formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og sjåfører. Det anbefales at sjåfører på Røst samsnakker og bruker samme system for å forenkle prosessen for kundene

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt!

God tur!