START OPP SALTEN etablererprogram gir deg som vil starte egen bedrift viktig etablerekompetanse som vil bedre dine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet.
Du får tett oppfølging av prosessveilederne fra Entreprenerdy og utviklet et sosialt og faglig nettverk med andre gründere og veiledere i kommunene.

Vi er klar for 2021 og starter opp 26. januar.

Etablererprogrammene er tilrettelagt med 9 korte (2 timers) intensive samlinger.

Vi har tilrettelaget for 2 forskjellige programmer: et program som går på dagtid og et program som går på ettermiddag og helg.

Du finner utfyllende informasjon på www.startoppsalten.no eller ta kontakt med Elin på telefon 477 03 705 eller elin@saltdalutvikling.no

Vi ser frem til å høre fra deg!