Røst og kommunene i lofoten har i lang tid levd av fiskeri. På Røst er fiskeri fortsatt en av hovednæringene, men antallet lokale fiskere og fiskerbåter har gått ned de siste årene. Imidlertid er fiskeryrket igjen blitt ettertraktet og flere unge i regionen ser en fremtid innen næringen. Når en ung fisker investerer for å kunne drive helårlig fiske og bidrar til at landet kvantum fra Røstflåten kan økes, vil dette også gagne landindustrien og samfunnet.

Som ordfører i en fiskeriavhengig kommune som Røst – er det svært gledelig å se at stadig flere unge ønsker å satse innenfor fiskerinæringen og at flere vil bli fiskere på egen båt. På Røst har fiskeriene i all tid vært bærende for hele øya,  og vi er derfor helt prisgitt at det kommer nye aktive fiskere til  i næringa lokalt - forteller ordføreren i Røst kommune, Elisabeth Kristin Mikalsen 

 

Sander

Sander Karlsen er 21 år og ønsket etter 4 år som lottaker å kjøpe egen båt og satse som fisker på eget fartøy.

Han fant en brukt sjark på 9,9 meter som han ønsket å kjøpe. Nå har Sander invistert i nytt fartøy og Røst kommune har gitt økonomisk støtte fra næringsfondet til den unge rederen. 
 

At en Røst-ungdom vil etablere seg som fisker i hjemkommunen og gå til førstegangsinnkjøp av fiskefartøy, er utelukkende positivt. Røst trenger både styrking av hjemmeflåten og flere unge inn i næringa.

 

Ordfører i Røst kommune

Videre forteller vår ordfører at Røst kommune har gjennom Retningslinjer for næringsfondet, Strategisk næringsplan og Handlingsplan for 2021 lagt vekt på viktigheten av legge til rette for og støtte opp under nyrekruttering til fiskeryrket.

Det var derfor et enstemmig vedtak i Hovedutvalg for næring om å støtte Sander sitt prosjekt med både tilskudd og lån. Vi ønsker Sander og «Charlotte» alt godt og «skitt fiske»!

Nå er Sander klar til å starte sitt yrkesliv som fisker på eget fiskefartøy.

Røst kommune ønsker Sander masse lykke til.