Dette er et tilbud om offentlig tannhelsetjeneste, og i hovedsak vil barn og unge bli prioritert.

Betjente dager ved Røst tannklinikk 2020:
Uke 10 (2.-3. mars) - for prioriterte grupper (ungdom)

Videre informasjon om turnus for tannklinikken kommer senere i løpat av vinteren 2020, og vil bli lagt ut på nettsiden.
Man kan også ta kontakt med servicetorget på Røst rådhus tlf 76050500

 

Kontaktinfo Røst tannklinikk:
Geir Gramstad
Tlf 469 16 648 (Røst og Værøy tannklinikker)